Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

REKLAMACE/VRATKY |

Na úvod » REKLAMACE/VRATKY

 

Postup při vyřízení reklamací / vrácení zboží

Reklamace

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém obchodě bajzon.

Postup při vyřizování reklamace

1) O reklamaci nás informujte  e-mailem se současným vyplněním on-line  formuláře ( viz dále).

2) Zboží doručte  zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu (přepravu hradí odesílatel)

BAJZON s.r.o., Tyršova 1002, 272 01 Kladno, tel.: 603 330 310 , bajzon.prodej@seznam.cz

 Důležité . pro zahájení reklačního řízení je nutné výrobek doručit, kdy doručením se rozumí fyzické doručení reklamovaného výrobku na reklamační oddělení.

Podmínky reklamace

1. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která může být prodávajícím prodloužena
2. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které souvisí s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.
3. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů písemně (e-mailem) informovat prodávájícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné rozdíly v množství či druhu, případné vady zboží, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.
4. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury nebo kopii potvrzené objednávky s dokladem  o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Náklady na dopravu reklamovaného zboží prodávajícímu hradí kupující.
5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka v co nejkratší době od obdržení reklamace, o postupu vyřízení.
7. Prodávající rozhodne o postupu reklamace nejpozději do 7 dnů .
8. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne zahájení reklamačního řízení,pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. 

V případě, že se nejedná o viditelnou vadu a je nutné vyžádat si odborné posouzení výrobce, zejména je-li v ohrožení zdraví uživatele výrobku,  bude výrobek do 7 dnů odeslán na posouzení k výrobci. Doba, po kterou je výrobek na odborném posouzení u výrobce není započtená do zákonné měsíční lhůty pro vyřízení této reklamace, neboť je zde prioritou reklamovaná ochrana zdraví zákazníka ! 

Veškeré náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese v případě neuznané reklamace zákazník.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) 


Kupující má právo  podle občanského zákoníku  odstoupit od smlouvy vždy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, kupující obdrží elektronickou poštou dobropis, který stačí opět elektronickou cestou potvrdit, s tím že souhlasí s uvedenou cenou k náhradě za vrácené zboží a zasláním peněz na kupujícím navržené číslo účtu. 

 

Více informací v obchodních podmínkách http://www.bajzon.cz/cz/page/26342/obchodni-podminky.html

 

Kupující nemůže odstoupit  od kupní smlouvy


1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Vyplňte a odešlete reklamační list BAJZON s.r.o., který najdete níže. Platí i pro uplatnění "vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů "

 


Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.8. 2013.
Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 
 
 

Reklamační list (vrácení zboží)

Reklamační list (vrácení zboží)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osobně přepravní službou
 
Vádné zboží musí být doručeno na adresu prodejce.
 
 
Prosíme o zasílání pouze oprávněných reklamací, reklamace se nevztahují na mechanické poškození, nesprávné používání, zanedbání údržby apod. Pro uplatnění reklamace je nutno předkládat zboží očištěné,s dokladem o nákupu u BAJZON s.r.o.. (možné jsou i kopie nebo potvrzené objednávky). V případě reklamace vadného dílu z kola je nutno dodat pouze tento vadný díl . Toto je nutno dokládat u každé reklamace zvlášť. V případě zaslání zjevně neoprávněné reklamace, případně zboží zakoupeného jinde, bude reklamace vrácena na náklady reklamujícího.
 
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz